Taustaa

Sähköisen viestinnän palvelulaki (917/2014) (aikaisempi nimi Tietoyhteiskuntakaari, 917/2014) velvoittaa teleyrityksen huolehtimaan yhteystietopalvelun saatavuudesta (195§) sekä yhteystietojen luovuttamisesta (196§) seuraavasti: 

(i) Teleyrityksen on huolehdittava siitä, että sen kanssa puhelinverkon liittymän käytöstä sopimuksen tehneen tilaajan nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa koskevat yhteystiedot kerätään ja julkaistaan yleisesti saatavilla olevassa kattavassa ja kohtuuhintaisessa puhelinluettelopalvelussa ja

(ii) Teleyrityksen ja yhteystietopalvelun tarjoajan on pyynnöstä luovutettava edellä mainitut yhteystiedot toiselle yritykselle yhteystietopalvelun tarjoamista varten. 


Yhteystiedot on luovutettava:

1) käyttökelpoisessa muodossa;
2) kustannussuuntautuneeseen hintaan; ja
3) syrjimättömin ehdoin.

Teleyritys ja yhteystietopalvelun tarjoaja ovat velvollisia julkaisemaan yhteystietojen luovutuksesta perittävää hintaa koskevat tiedot.

Yhteystietopalvelun tarjoaja ei saa yhteystietoja käsitellessään suosia yhtä teleyritystä toisen teleyrityksen kustannuksella tai toimia muutoin syrjivällä tavalla.

SNOY:n toiminta

Suomen Numeropalvelu Oy (SNOY) ylläpitää valtakunnallista tilaajatietokantaa. Teleyritykset luovuttavat puhelinliittyminen yhteystiedot SNOY:lle yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten. SNOY vastaavasti luovuttaa tilaajatietokannan tietoja yhteystietopalveluiden tarjoajille, mutta yhtiö itse ei tarjoa yhteystietopalvelua.


SNOY omistaa tavaramerkin 118 ja hallinnoi www.118.fi numeropalvelua, jossa palvelee joko 020202 Palvelut Oy:n tai Eniron (Sentraali) asiakaspalvelijat riippuen soittajan operaattorista.


SNOY:n omistajat ovat Fonecta Oy, Sentraali (Oy Eniro Finland Ab) ja Finda Oy.